Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Myślenice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Myślenice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Myślenice.

Mapa Geoportal Myślenice
herb gminy Myślenice

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w MyślenicachRynek 8\9Myślenice, 32-400

Tel: 12 6392300

Fax: 12 639-23-05

E-mail: info@myslenice.pl

Powiat: myślenicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Myślenice: 1209033

Witryna: www.myslenice.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jarosław Szlachetkainfo@myslenice.pl

Gmina Myślenice w liczbach

Powierzchnia gminy Myślenice*

154 km2

654 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Myślenice*

44 519 mieszkańców

110 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Myślenice*

290 mieszkańców na km2

333 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Myślenice

Geoportal Myślenice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Myślenice

Jak powstał Geoportal gminy Myślenice?

Geoportal Myślenice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Myślenice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Myślenice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Myślenice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Myślenice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Myślenice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Myślenice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Myślenice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Myślenice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Myślenic.
Informacje na Geoportalu Myślenice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Myślenice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Myślenice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Myślenice;
 • Rejestr MPZP Myślenice;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Myślenice;
 • Mapa Topograficzna gminy Myślenice;
 • Mapa Solarna gminy Myślenice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Myślenice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Myślenice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Myślenice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Myślenice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Myślenice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Myślenicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Myślenic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Myślenice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Myślenice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Myślenice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Myślenic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Myślenic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Myślenice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Myślenice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Myślenicach.

  Geoportal gminy Myślenice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Myślenice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Myślenicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Myślenice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Myślenicach.

  W Geoportalu Myślenice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Myślenice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Myślenicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Myślenice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Myślenice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Myślenice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Myślenice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Myślenice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Myślenice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Myślenice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Myślenice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Myślenicach. W Geoportalu gminy Myślenice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Myślenicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Myślenice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Myślenice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Myślenice dla mieszkańców

Geoportal Myślenice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Myślenice. Na mapie Myślenic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Myślenice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Myślenice. Korzystając z map Geoportalu gminy Myślenice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Myślenice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Myślenice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Myślenice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu